ตลาดหุ้นไทยเซ็ต

* ข้อมูลล่าสุด : 2022-10-28 00:18:30
* สถานะ : Closed
สามตัวบน
XXX
สองตัวบน
XX
สองตัวล่าง
XX
Timeline 08:52:05 06:52:05 08:52:05 -1000 0 1000 Show all
เปิดตลาด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า(ลบ.)
SET 0 0 0 0
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์